بازدید اعضای هیئت مدیره شرکت رهاورد منیزیم پارسیان از شرکت تیوا تجارت ماهان

بازدید اعضای هیئت مدیره شرکت رهاورد منیزیم پارسیان از شرکت تیوا تجارت ماهان

بازدید اعضای هیئت مدیره شرکت رهاورد منیزیم پارسیان (تولید کننده شمش های آلیاژی منیزیم) از شرکت تیوا تجارت ماهان (تولید کننده منیزیم اولیه) و تفاهم در ارتباط با تولید آزمایشی شمش منیزیم خالص از کرون های احیا شده.