شروع عملیات دیوار گذاری

شروع عملیات دیوار گذاری

19 دی ماه  1398 پروژه اجرای عملیات نصب دیوار پیش ساخته بطول 1650 متر در شهرک صنعتی سفید دشت کلید خورد در این میان برف و سرما نتوانست جلوی پرسنل سخت کوش شرکت تاب بیاورد.