شروع فعالیت ریخته گری و تولید شمش منیزیم خالص در شرکت تیوا تجارت ماهان

شروع فعالیت ریخته گری و تولید شمش منیزیم خالص در شرکت تیوا تجارت ماهان

شروع فعالیت ریخته گری و تولید شمش منیزیم خالص در شرکت تیوا تجارت ماهان - اصفهان. طبق اطلاع نمایندگان شرکت سیستم ریخته گری و انتقال مذاب با پمپ نیز خریداری شده و مراحل نصب و راه اندازی را طی می نماید.